Periode

19 augustus 2020 01:00 - 13 december 2023 01:00

Lijnen
Toelichting

Van woensdag 19 augustus 2020 tot de winter van 2023 (was november 2022) wordt de Bullebakbrug in de Marnixstraat vervangen en vinden er diverse andere werkzaamheden plaats. Bus 18 en 21 rijden om.

• Voor de bus duurt deze omleiding tot en met 12 december 2023.

(Deze datuum is onder voorbehoud van de afronding van de werkzaamheden.)

Bus 18 rijdt om vanaf de Frederik Hendrikstraat via het Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - Van Hallstraat - Haarlemmerweg - Nassauplein naar het Haarlemmerplein en verder richting Centraal Station.

Bus 21 rijdt om vanaf de kruising Haarlemmerweg / Van Hallstraat via Haarlemmerweg - Nassauplein naar het Haarlemmerplein en verder richting Centraal Station.